Eklem splintleri 3 amaç doğrultusunda kullanılır;

1. gece plağı : diş sıkma durumunda geceleri dişlerde ve eklemde oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için
2. ağrıyı ortadan kaldırmak: Eklem kaynaklı baş, boyun, sırt, kulak ve yanak bölgelerideki ağrıların giderilebilmesi için
3.teşhis ; çenelerinde kayma olan hastaların çene pozisyonuna belirlenmesi ve ortodonti tedavinin buna göre şekillendirilmesi amacıyla

Birçok birey farkında olarak veya olmayarak hayatın stresinden dolayı dişlerini sıkmaktadırlar. Bu sıkma esansında oluşan kuvvetler çok büyüktür. Dişlere, etraflarındaki kemik ve diş etine, alt çene eklemine ve çevre kaslarada çok büyük kuvvetler gelecektir. Kaslarda yorgunluk ve ağrı en büyük şikayetlerdendir. Dişleri örten bir plak ile çiğneme kuvvetlerinin tüm dişlere eşit oranda dağılması sağlanarak ve yapılaca bazı düzenlemelerle sıkmanın yoğunluğu azaltılabilir. Böylece hastanın yaşam kalitesi arttırılmış olur.

Hastalarda eğer baş boyun bölgesi ağrıları varsa ve bu ağrının kaynağının alt çene eklemi olduğu düşünülüyorsa sentlik ilişki splinti dediğimiz bir plak ile ağrıların giderilmesi mümkün olacaktır. Hasta özellikle ortodonti tedaviyi de düşünüyorsa çenesinin yeni pozisyonuna göre yapılacak yeni bir tedavi le hastanın bir daha aynı ağrılara maruz kalmaması da hedeflenir.