Posterior çapraz kapanış ve tedavi yöntemleri (Derleme)

Ramoğlu Sİ, Sarı Z. Posterior çapraz kapanış ve tedavi yöntemleri (Derleme). SÜ Dişhek Fak Derg. 2007;16:68-76

 

 

 

 

 

Lingual retainer uygulamalarında farklı kompozitlerin bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi

Ramoğlu Sİ, Uysal T, Ülker M, Ekizer A. Lingual retainer uygulamalarında farklı kompozitlerin bağlanma dayanımlarının değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Dergisi. 2008;21:196-205.

 

 

 

Ksilitol tabletlerinin yapay çürük lezyonlarının in situ remineralizasyonu üzerine etkisi

Ramoğlu Sİ, Malkoç S, Sarı Z, Şengün A. Ksilitol tabletlerinin yapay çürük lezyonlarının in situ remineralizasyonu üzerine etkisi. Türk Ortodonti Dergisi. 2009;22:102-109.

 

 

Maksiller kaninleri gömülü ve birinci premolarları konjenital eksik olan bir vakanın ortodontik tedavisi (Olgu Sunumu)

Ramoğlu Sİ, İleri Z, Göyenç YB. Maksiller kaninleri gömülü ve birinci premolarları konjenital eksik olan bir vakanın ortodontik tedavisi (Olgu Sunumu). Türk Ortodonti Dergisi. 2009;22:155-165.

 

 

Evaluation of microleakage under precoated and uncoated brackets

Ramoğlu Sİ, Uysal T, Üstdal A, Ülker M. Evaluation of microleakage under precoated and uncoated brackets. SÜ Dişhek Fak Derg. 2010;19:65-70.

 

 

 

 

Fonksiyonel anterior kaymanın iskeletsel yapılara ve havayoluna etkisi

Uçar Fİ, Kurt G, Ekizer A, Ramoğlu Sİ. Fonksiyonel anterior kaymanın iskeletsel yapılara ve havayoluna etkisi. Türk Ortodonti Dergisi. 2009;22:218-27.

 

 

 

Kapadokya Bölgesindeki Türk Bireylerde ‘Wits’ değerlendirmesi

Ramoğlu Sİ, Yağcı A, Uysal T. Kapadokya Bölgesindeki Türk Bireylerde ‘Wits’ değerlendirmesi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2009;18:111-17.

 

 

 

Farklı ortodontik bant simanları için servikal marjinde diş ve bant yüzeyleri arasındaki boşluklar

Ramoğlu Sİ, Uysal T. Ekizer A, Ertaş H. Farklı ortodontik bant simanları için servikal marjinde diş ve bant yüzeyleri arasındaki boşluklar. Türk Ortodonti Dergisi. 2009;22:188-97.

 

 

Hızlı üst çene genişletmesi sonucu oluşan hava yolu değişiklerinin değerlendirilmesi

Ekizer A, Ramoğlu Sİ, Uçar Fİ, Kurt G. Hızlı üst çene genişletmesi sonucu oluşan hava yolu değişiklerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2009;36(2):95-102.

 

 

 

Ortodontik Teşhiste konik ışınlı bilgisayarlı tomografi

Büyük SK, Ramoğlu Sİ. Ortodontik Teşhiste konik ışınlı bilgisayarlı tomografi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;20:227-34.

 

 

 

 

Standards of CentroGraphic Analysis in an Anatolian Turkish Population

Yagci A, Ramoglu SI, Uysal T, Karaman AI, Ozdiler E. Standards of CentroGraphic Analysis in an Anatolian Turkish Population. Türk Ortodonti Dergisi. 2013;2636-44.

 

 

 

Diş hekimliğinde ozon terapi

Büyük SK, Ramoğlu Sİ, Köseahmetoğlu M. Diş hekimliğinde ozon terapi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;25:45-48.

 

 

 

 

 

Yüksek estetik beklentili yetişkin bir hastada multidisipliner tedavi (Olgu Sunumu)

Çelik G, Taşın S, Ramoğlu Sİ, Sucu M, Üşümez A. Yüksek estetik beklentili yetişkin bir hastada multidisipliner tedavi. (Olgu Sunumu) Bezmialem Science. 2016:2;76-79.

 

 

 

Autotransplantation of apremolar tooth in an orthodontic patient with 2 year follow-up: a case report.

İşman NE, Sarı Z, Ramoğlu Sİ, Dolanmaz D, Göymen M, Autotransplantation of apremolar tooth in an orthodontic patient with 2 year follow-up: a case report. Eur J Ther 2014;20;328-31 DOI: 10.5455/GMJ-30-160448